หน้าแรก เทริด เครื่องประดับและอื่นๆ  ฉากหรือม่าน โนรา หนังตะลุง ร้านค้าที่ภูเก็ต
     
เทริดชัย   เป็นเทริดโนราใหญ่ โบราณ  ดั้งเดิม
TIRD CHAI is an ancient original big Nora.
2500 ฿

เทริดหน้าพระ   เป็นเทริดที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน  ทั้งชายและหญิง
TIRD NHA PRA  is ordinary man leader Nora-tird for man and woman.
2500 ฿
เทริดหน้านาง เป็นเทริดที่ออกแบบขี้นเพื่อให้เหมาะสมและสวยงาม
สำหรับโนราผู้หญิง
โดยได้ทำให้กับโนรายุพิน เสียงทอง เป็นยอดแรก
เมื่อพ.ศ. 2536
TIRD NHA NANG is ordinary woman leader Nora-tird for woman
by Yupin Seangtong since 1993 .
2500 ฿
แบบดั้งเดิม  ลงรักปิดทองคำแท้ 100% ประดับกระจก
ORIGINAL NORA TIRD is original Nora tird with real gold on lacquer.
4500 ฿
เทริดลงรักปิดทองคำแท้ ประดับเพชร-พลอย
GOLD JEWEL TIRD
6000 ฿
เทริดหน้านาง ลงรักปิดทองคำแท้ ประดับเพชร พลอย
WOMAN LEADER GOLD JEWEL TIRD
6500 ฿
เทริดเงิน ทำขึ้นเพื่อใช้คู่กับเทริดทองคำโดยได้ทำให้กับโนรา ละมัยศิลป์ เป็นยอดแรก เมื่อปี พ.ศ. 2548 เทริดสีทอง ที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้มี 2 แบบ เทริดสีทองประดับกระจก  เทริดสีทองประดับเพชร*** SILVER_TRID is first made for Nora-lamaisin since 2005 design to be with a Gold tird. There are diamond or pane of glass decorated.
3500 ฿
  เทริดสีทอง ที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้มี 2 แบบ เทริดสีทองประดับกระจก  เทริดสีทองประดับเพชร***
  GOLD_TRID is design to be with a Silver tird. There are diamond or pane of glass decorated.
  เทริดสีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า COLOR_TRID There are build to order
  เทริดสีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า COLOR_TRID There are build to order
  เทริดสีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า COLOR_TRID There are build to order
  เทริดสีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า COLOR_TRID There are build to order
  เทริดสีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า COLOR_TRID There are build to order
  เทริดสีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า COLOR_TRID There are build to order

เทริดเล็กย่อส่วนลงมาเพื่อเป็นของบูชาและเป็นของที่ระลึกเช่นบนหิ้งหน้ารถ
แบบธรรมดา สีทองประดับกระจกราคา 1400฿
CONDENSE_TRID There are can be for worship souvenir.

เทริดเล็กย่อส่วนลงมาเพื่อเป็นของบูชาและเป็นของที่ระลึกเช่นบนหิ้งหน้ารถ
แบบลงรักปิดทอง ประดับกระจก ราคา 1800฿
CONDENSE_TRID There are can be for worship souvenir.

เทริดเล็กย่อส่วนลงมาเพื่อเป็นของบูชาและเป็นของที่ระลึกเช่นบนหิ้งหน้ารถ
แบบลงรักปิดทอง ประดับกระจก ราคา 1800฿
CONDENSE_TRID There are can be for worship souvenir.

เทริดเล็กย่อส่วนลงมาเพื่อเป็นของบูชาและเป็นของที่ระลึกเช่นบนหิ้งหน้ารถ
แบบลงรักปิดทอง ประดับเพชรพลอยราคา 2200 ฿
CONDENSE_TRID There are can be for worship souvenir.

   
*** เทริดเป็นของศักดิ์สิทธิ์และสูงสุดของโนรา ไม่ว่า ไม้ ลายกนก ต่างๆต้องถูกต้องตามตำรา ครู โบราณห้ามผิดเพี้ยนเช่นไม้ห้ามเอาหัวลงข้างล่าง ลายกนกทุกตัวต้องถูกต้องตามตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเทริดสีหรือเทริดยุคสมัยไหนก็ต้องยึดตามตำราจึงจะเป็นเทริดที่สมบูรณ์ให้ลาภผลกับผู้ใช้
                                                                              พจน์     เทวากร
พจน์ เทวากร

 


ศูนย์รวมเครื่องแต่งกาย-อุปกรณ์การแสดงโนราภาคใต้

ติดต่อ  อรัญญา  ภู่กันเงิน  Email Aranya-pink@Hotmail.com   Tel    085-0785690,   087-9694949